АРХЕОН Архитекти и Инженери

БЯЛАТА ПЕРЛА
Ваканционни апартаменти

Каварна, България

Имотът се намира в непосредствена близост до плажната ивица на гр. Каварна. Проектът предвижда изграждане на две триетажни застъпващи се сгради. Сградата на ниско ниво се състои от три етажа и помества в себе си приемно фаойе, апартаменти и технически помещения. Покривът на трети етаж служи за оформяне на градина за озеленяване с едроразмерна растителност. Върху част от покривната плоча на третия етаж се разполагат основите на горната сграда, която се състои от три етажа един терасовиден етаж. На основно ниво ниска сграда се помества малък открит развлекателен басейн с обслужващи помещения към него.

Автор: арх. Николай Куцаров
Детайли:
  • Площ: 5413 m2
  • Година: 2007
  • Клиент: "ЕВРОСИЛЕКС" ООД