АРХЕОН Архитекти и Инженери

МИМОЗА
Ваканционно селище

с. Осеново, Варна, България

Малко селище от затворен тип за сезонно пребиваване. Състои се от пет групи редови сгради, разположени на отстъпи следвайки терена и една самостоятелна апартаментна сграда с 20 единици. Входът в комплекса е маркиран с декоративен водопад със знаково значение. Пространството между сградите е организирано като зона за рекреация с открит разлекателен басейн с обособена детска зона и питеен бар с тентово покритие.

Автор: арх. Николай Куцаров
Детайли:
  • Площ: 5856 m2
  • Година: 2008
  • Клиент: Ивайло Янков Димитров