АРХЕОН Архитекти и Инженери

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЧЕЛЕН МЕД

Осеново, Варна, България

Проектът предвижда изграждане на помещения за преработка на мед и дегустационна зала върху и около съществуващата постройка. Помещенията в сутеренния етаж се ползват за складове за суровина. Достъп до тях се осигурява чрез външна стълба и вътрешен товаропътнически подемник. На първо ниво се организира товарна рампа, 2 топилни, работна зала-пакетажно, склад готова продукция, офис, съблекални за персонала, стая за охрана и лаборатория. Поради необходимата височина на работните и складови помещения се проектира частично второ междинно ниво, на което се поместват съблекални за персонала, 2 склада с общо предназначение и машинно помещение за подемника. Южно от производствения блок се организира дегустационна зала с мокър бюфет, микро кухня и склад, както и санитарни възли за посетителите. На второ ниво, достъпно чрез вътрешна стълба, се намират зала за обучение с офис, офис на управителя, архив, счетоводство и санитарни възли. Северно от производствения блок се ситуират помещения за котелно и резервоар за гориво.

Автор: арх. Николай Каменов
Детайли:
  • Площ: 1150 m2
  • Година: 2004
  • Клиент: Георги Пенчев