АРХЕОН Архитекти и Инженери

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ

Пловдив, България

Идеен проект за реконструкция и разширение на Палата №10. Проектира се нов обем в два етажа с търговска функция, отворен към пешеходната зона на прилежащия булевард, с интегриране на визуалните рекламни елементи в новото обемно пространствено оформление.

Автор: арх. Николай Куцаров
Детайли:
  • Площ: 670 m2
  • Година: 2007
  • Клиент: ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР АД