АРХЕОН Архитекти и Инженери

ДАУН ТАУН
Търговски център

Аксаково, Варна, България
Обектът се намира в централната част на гр. Аксаково в УПИ за търговия и обслужване. По периферията на имота се осъществява контакт с нивата на съществуващия градски площад. Последният е решен в две основни и две преходни нива. Това обуславя разделянето на проекта на няколко основни тераси, където се разполагат общо 14бр. магазини, компютърна зала с 4 работни места, самостоятелна сграда на сладкарница, снек бар със смостоятелен кухненски блок. Търсовската зала е обърната към прилежащото пространство на площада. В нея се поместват открит мокър бар, санитарни възли за посетители, в т.ч. и за хора с ограничена подвижност. В северната част се проектира часовникова кула на три нива.На основното ниво се поместват търговски обекти. Непосредствено до стената на снек бара се проектира търговска галерия с 12 магазина за сувенири и дребноразмерни промишлени стоки. До нея се разполагат 11магазина и 8 офиса в самостоятелна двуетажна сграда. На първия етаж се организират магазините със складово помешение или обособена скалдова зона, както и помещение за котелно с директен външен достъп.
Детайли:
  • Площ: 1305.5 m2
  • Година: 2004
  • Клиент: СИТИ ГАРДЪН ЕООД