АРХЕОН Архитекти и Инженери

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С ОФИСИ

Добрич, България

Сградата се разполага на 3.0 м. от североизточната и югозападната регулационни линии, на 5.0 м от северозападната и на югоизточната (улична) регулационна линия. На първия етаж са проектирани магазин за строителни материали със самостоятелен склад основен вход през изолационно предверие от югоизток. От същото предверие е и входа на дневен бар, към който са обособени склад и санитарен възел достъпен от залата. В пространството на залата са обособени бар плот и стелаж. В северозападната част са проектирани две гаражни клетки за автомивка с помещение за преобличане на персонала и заключващи се метални шкафове за складиране на консумативи и уреди. Автомобилният подход към автомивката е от северозападната страна, от уличната мрежа. На втория етаж са разположени 3 броя офиси, единият от които е със самостоятелен санитарен възел, а за останлите са осигурени разделни такива, достъпни от стълбищната площадка. В центъра на сградата е предвидена двураменна стълба с директно осветление от югозапад. В подпокривното пространтсво са разположени складови помещения.

Автор: арх. Николай Куцаров
Детайли:
  • Площ: 644 m2
  • Година: 2002
  • Клиент: ЕТ РАЛМАР