АРХЕОН Архитекти и Инженери

Визия
"АРХЕОН Архитекти и Инженери" е Куцаров фамилна фирма основана през 1990г. За почти две десетилетия създадохме разнообразно портфолио от проекти за нашите многобройни и разностранни клиенти. Въпреки, че създаваните сгради отговарят на специфичните изисквания на индивидуалния проект и използваните материали се различават, основните архитектурни, природосъобразни и социални ценности, които отличават нашата работа, остават постоянни. Стремим се да формираме всеки проект, с който се заемаме, с визията за неговото предназначение и духовни цели. Основно за този визионерски подход е създаването на идейно ориентирани оригинални творби, които неминуемо
биха дали на всеки проект уникално физическо изражение.
Проектите се изготвят с отдаденост, преследвайки реализацията на идеите, с обстойни проучвания, подхранвани от творческо въображение и изпълнени в дух на партьорство с нашите клиенти и целия проектантски екип. Нашата основна цел е бъдем една от най-рафинираните проектантски фирми, допринасяйки за създаването на околна среда, която обогатява човешката култура и качество на живот. Да създваме цялостна, стимулираща и благодатна среда, в която хората биха искали да се присъединят и останат. Нашите основни ценности са честност, цялостност, кураж, експерименталност, съзидателност,
сътрудничество, подпомагане, загриженост и уважение към хората, лична продуктивност. Нашите клиенти са нашите най-важни партньори.
Като основен принцип ние се стремим да работим с клиенти, които споделят нашата отдаденост към качество и насърчаваме създаването на дълготрайни връзки, основани на доверие, което завоюваме с нашето представяне. Стремим се да се напаснем към целите на нашите клиенти, предоставяйки услуги, които покриват в цялост техните очаквания за качество, срок и цена. Отдадени сме да се развиваме постоянно, използвайки силата на въображението, познанията и опита си, спомагайки за успеха на нашите клиенти.